FOKUS PÅ AT FREMME HELBRED OG LIVSKVALITET BÅDE UNDER OG EFTER KRÆFTFORLØBETDanish Psycho-Oncology Cooperative Group (DPOC) arbejder for, at alle kræftpatienter og pårørende bliver tilbudt relevant psyko-onkologisk støtte under og efter kræftforløbet.

VI ARBEJDER FOR AT HØJNE STANDARDEN FOR PSYKO-ONKOLOGISKE TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE UNDER OG EFTER ET KRÆFTFORLØB


Danish Psycho-Oncology Cooperative group (DPOC) er et fagligt netværk for sundhedsprofessionelle, forskere og patientrepræsentanter, der beskæftiger sig med psyko-onkologi.


I DPOC definerer vi psyko-onkologi som sammenhænge mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer og deres betydning for kræftpatienter og pårørende. Vi arbejder for at udbrede viden om psykoonkologi og relevante interventioner, der kan imødekomme psykoonkologiske behov hos nuværende og tidligere kræftpatienter og pårørende.


Gennem forskning og organisatorisk arbejde ønsker vi således at løfte det nationale behandlingsniveau, så alle kræftpatienter og pårørende bliver tilbudt relevant psykoonkologisk støtte under og efter et kræftforløb med henblik på at fremme helbred og livskvalitet.

Er du sundhedsprofessionel, forskningsinteresseret eller patientrepræsentant med interesse for psyko-onkologi?

Bliv en del af netværket.