EN DEL AF DANISH COMPREHENSIVE CANCER CENTER (DCCC)

DPOC er et tværfagligt netværk opstartet i 2023 under Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC). Netværket arbejder for at samle, skabe og dele viden mellem danske forskere og klinikere med interesse i psyko-onkologiske problemstillinger gennem hele kræftforløbet - både under og efter kræft.


Bag DPOC står forskere og klinikere fra alle regioner i Danmark samt repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelses tre nationale senfølgeforskningscentre: Nationalt Center for Brystkræftsenfølger (DCCL), Nationalt Forskningscenter for Senfølger til kræft i bækkenorganerne og Nationalt Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere (CASTLE).


Derudover har DPOC et tæt samarbejde med patientorganisationen Senfølgerforeningen.

Udvalg i DPOC

Arbejdet i DPOC har medført dannelsen af to udvalg: Forskningsudvalget og Akkrediteringsudvalget.

FORSKNINGSUDVALG (DPOC-FU)

DPOC's forskningsudvalg har til formål at understøtte og fremme samarbejdet om psyko-onkologisk forskning i Danmark. Derudover har DPOC-FU ambitioner om at arrangere gå-hjem-møder om aktuelle forskningsmæssige temaer, typisk to gange om året.

KONTAKT

AKKREDITERINGSUDVALG (DPOC-AKU)

OECI - Organisation of European Cancer Institutes - akkrediterer kræftsygehuse med et højt kvalitets- og forskningsniveau og har fokus på at udvikle og forbedre kræftområdet for at sikre den bedste patientbehandling og styrke international forskning. Vejle Sygehus været akkrediteret som Cancer Center siden 2016, men flere danske sygehuse er aktuelt i proces.

For at kunne blive akkrediteret via OECI’s akkrediteringsprogram skal hospitalet kunne opfylde eller have handleplaner for følgende:


  • En psyko-onkologisk funktion med kompetencer i onkologisk psykologi og/eller klinisk psykologi
  • Systematisk brug af strukturerede og validerede screeningsværktøjer
  • Procedurer skal foreligge for hvordan patienter henvises til den psyko-onkologiske funktion, herunder også patienter i krise

DPOC ønsker at løfte det psyko-onkologiske tilbud i Danmark. Vi ser akkrediteringen fra OECI som en gevinst for det arbejde, og deltager aktivt i processen med at få ovenstående punkter defineret og implementeret.


unsplash